تعداد بازدیدکنندگان

۲۳ نفر
۳,۲۱۲ نفر
۱ نفر
۴ نفر
۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۵
۴۶۸ نفر
تاریختعداد کاربرانتعداد صفحات مشاهده شده
۰۳/۰۲ ۴۳۲   کاربر ۹۲۱   صفحه
۰۳/۰۱ ۹,۷۰۹   کاربر ۱۹,۲۵۰   صفحه
۰۲/۳۱ ۹,۰۴۶   کاربر ۱۸,۲۳۲   صفحه
۰۲/۳۰ ۷,۸۳۴   کاربر ۱۵,۲۳۰   صفحه
۰۲/۲۹ ۲,۶۴۷   کاربر ۵,۲۱۴   صفحه
۰۲/۲۸ ۵,۴۳۹   کاربر ۹,۹۴۹   صفحه
۰۲/۲۷ ۷,۰۵۱   کاربر ۱۴,۴۵۸   صفحه
۰۲/۲۶ ۹,۲۶۲   کاربر ۱۶,۹۸۳   صفحه
۰۲/۲۵ ۹,۲۵۴   کاربر ۱۸,۲۸۳   صفحه
۰۲/۲۴ ۱۰,۵۳۸   کاربر ۲۰,۱۲۰   صفحه
۰۲/۲۳ ۱۲,۱۴۲   کاربر ۲۳,۸۱۰   صفحه
۰۲/۲۲ ۴,۹۰۱   کاربر ۸,۱۴۸   صفحه
۰۲/۲۱ ۵,۹۹۵   کاربر ۱۰,۶۰۸   صفحه
۰۲/۲۰ ۸,۶۲۴   کاربر ۱۶,۳۲۸   صفحه
۰۲/۱۹ ۹,۷۹۵   کاربر ۱۸,۵۸۵   صفحه
۰۲/۱۸ ۹,۳۲۱   کاربر ۱۶,۶۱۴   صفحه
۰۲/۱۷ ۸,۹۱۰   کاربر ۱۵,۳۳۵   صفحه
۰۲/۱۶ ۸,۸۹۲   کاربر ۱۵,۸۰۹   صفحه
۰۲/۱۵ ۵,۰۲۶   کاربر ۸,۰۰۸   صفحه
۰۲/۱۴ ۵,۸۲۳   کاربر ۱۰,۱۸۱   صفحه
۰۲/۱۳ ۸,۸۵۱   کاربر ۱۶,۲۰۰   صفحه
۰۲/۱۲ ۸,۵۰۱   کاربر ۱۵,۷۵۳   صفحه
۰۲/۱۱ ۹,۱۲۷   کاربر ۱۷,۳۲۲   صفحه
۰۲/۱۰ ۹,۰۵۷   کاربر ۱۷,۵۷۹   صفحه
۰۲/۰۹ ۱۰,۱۲۱   کاربر ۱۸,۶۹۰   صفحه
۰۲/۰۸ ۵,۱۱۷   کاربر ۸,۲۲۱   صفحه
۰۲/۰۷ ۶,۲۲۱   کاربر ۱۱,۰۷۵   صفحه
۰۲/۰۶ ۸,۴۹۰   کاربر ۱۶,۶۰۷   صفحه
۰۲/۰۵ ۵,۵۴۴   کاربر ۹,۰۶۴   صفحه
۰۲/۰۴ ۸,۹۸۲   کاربر ۱۷,۷۹۰   صفحه
ساعتتعداد بازدیددرصد بازدید

ساعت ۰ تا ۱
۱۷۳ ۲ %

ساعت ۱ تا ۲
۱۱۲ ۱ %

ساعت ۲ تا ۳
۸۴ ۱ %

ساعت ۳ تا ۴
۵۵ ۱ %

ساعت ۴ تا ۵
۵۳ ۱ %

ساعت ۵ تا ۶
۴۴ ۰ %

ساعت ۶ تا ۷
۷۸ ۱ %

ساعت ۷ تا ۸
۳۱۱ ۳ %

ساعت ۸ تا ۹
۹۶۹ ۹ %

ساعت ۹ تا ۱۰
۸۰۲ ۸ %

ساعت ۱۰ تا ۱۱
۹۴۱ ۹ %

ساعت ۱۱ تا ۱۲
۹۰۶ ۹ %

ساعت ۱۲ تا ۱۳
۸۴۵ ۸ %

ساعت ۱۳ تا ۱۴
۸۷۳ ۸ %

ساعت ۱۴ تا ۱۵
۶۱۰ ۶ %

ساعت ۱۵ تا ۱۶
۵۸۳ ۶ %

ساعت ۱۶ تا ۱۷
۶۲۴ ۶ %

ساعت ۱۷ تا ۱۸
۳۵۰ ۳ %

ساعت ۱۸ تا ۱۹
۴۴۲ ۴ %

ساعت ۱۹ تا ۲۰
۸۲۸ ۸ %

ساعت ۲۰ تا ۲۱
۱۵۱ ۱ %

ساعت ۲۱ تا ۲۲
۱۶۳ ۲ %

ساعت ۲۲ تا ۲۳
۱۶۷ ۲ %

ساعت ۲۳ تا ۲۴
۲۲۳ ۲ %
نام کشورتعداد بازدیددرصد بازدید
ZZZ
ZZZ
۸۰۰ ۲۶ %
IRN
IRN
۶۴۰ ۲۱ %
RUS
RUS
۴۹۶ ۱۶ %
EU
EU
۳۶۱ ۱۲ %
TUR
TUR
۳۵۶ ۱۲ %
USA
USA
۲۲۶ ۷ %
FRA
FRA
۶۱ ۲ %
DEU
DEU
۲۶ ۱ %
ROM
ROM
۱۹ ۱ %
GBR
GBR
۱۱ ۰ %
TWN
TWN
۹ ۰ %
JPN
JPN
۸ ۰ %
AUS
AUS
۷ ۰ %
FIN
FIN
۵ ۰ %
SEN
SEN
۵ ۰ %
CHN
CHN
۴ ۰ %
BEL
BEL
۴ ۰ %
CAN
CAN
۳ ۰ %
POL
POL
۲ ۰ %
SRB
SRB
۲ ۰ %
نام مرورگرتعداد بازدیددرصد بازدید
Firefox
Firefox
۸۱۹ ۲۷ %
Chrome
Chrome
۷۶۲ ۲۵ %
IE 7.0
IE 7.0
۳۸۵ ۱۳ %
IE 8.0
IE 8.0
۳۵۷ ۱۲ %
IE 9.0
IE 9.0
۲۷۷ ۹ %
Other
Other
۱۴۸ ۵ %
IE 6.0
IE 6.0
۷۸ ۳ %
Mozilla
Mozilla
۷۵ ۲ %
IE 10.0
IE 10.0
۶۸ ۲ %
IE 11.0
IE 11.0
۵۴ ۲ %
Safari
Safari
۳۲ ۱ %
Opera
Opera
۶ ۰ %
Edge
Edge
۲ ۰ %
سیستم عاملتعداد بازدیددرصد بازدید
Windows 7 ۱,۱۷۳ ۳۹ %
XP ۹۸۲ ۳۳ %
Other ۴۳۵ ۱۴ %
Linux ۱۵۱ ۵ %
Windows 2003 ۱۲۵ ۴ %
Windows 8 ۵۲ ۲ %
iOS ۳۲ ۱ %
Windows 10 ۲۷ ۱ %
Android ۲۰ ۱ %
Vista ۱۱ ۰ %
FreeBSD ۰ ۰ %
Windows Mobile ۰ ۰ %
WebOS ۰ ۰ %
کلمات جستجو شده 
older news google.com/url?sa=?q=how to ۱۴۶
مرخصی استعلاجی ۲۵
استعلاجی ۲۰
فرم قراردادکار ۱۸
فرم اعتراض ۱۳
غیبت ۱۳
بازخرید مرخصی ۱۱
فرم استخدام ۷
قانون رسیدگی به تخلفات اداری ۶
قانون تخلفات اداری ۶
آیین نامه رسیدگی به تخلفات اداری ۶
برگ دادخواست بدوی ۶
تخلفات اداری ۶
آیین نامه قانون کار ۵
محاسبه مرخصی ۵
بازخریدی ۵
تخلفات اداری کارکنان دولت ۵
شکایت از بهزیستی املش. معلول ایمان کامیاب ۵
مواد جامع قانون تخلفات اداری کارکنان دولت ۴
شرح جرائم کارکنان درقانون کار ۴
بازخرید ۴
نحوه انتخاب نماینده سرپرستان ۴
رسیدگی به تخلفات ۴
اعتصاب ۴
جرائم ومجازاتهای قانون کار ۳
قراردادکار معین ۳
بندهای ماده 8 ۳
تنزل شغلی ۳
فرم تقاضا ۳
فرم دادخواست بدوی ۳
محاسبه مرخصی استفاده نشده ۳
شمارتلفن کارگزینی بهزیستی کل کشور ۳
درج شکایت ۳
غیبت غیر موجه ۲
مرخصی ۲
بازنشستگی نهاد ها ۲
فرم قراردادکارموقت ۲
موادقانون تخلفات داداری ۲
حدود وظایف وتکالیف قانونی کارکنان دولت طبق قانون کار ۲
تفاوت بازنشسته و بازخرید ۲
شرح وظایف کارکنان دولت وموسسات مشمول قانون کار ۲
جرایم مندرج درقانون کار ۲
شرخ تخلفات اداری کارکنان دولت وموسسات ۲
عنوان جرائم مندرج درقانون کار ۲
آیا استنکاف ازدستورمراجع قضایی برای کارکنان دولت تخلف محسوب میشود ۲
فوق العاده جذب ۲
صلاحیت محاکم در رسیدگی به تخلف کارمند ۲
کد اعتراض ۲
نحوه نوشتن گردش کار ۲
اعتراض ۲