تعداد بازدیدکنندگان

۴ نفر
۲,۴۹۶ نفر
۰ نفر
۹ نفر
۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۵
۴۶۸ نفر
تاریختعداد کاربرانتعداد صفحات مشاهده شده
۰۱/۱۱ ۱۲۱   کاربر ۱۷۹   صفحه
۰۱/۱۰ ۳,۷۸۷   کاربر ۸,۰۰۵   صفحه
۰۱/۰۹ ۴,۹۰۵   کاربر ۱۱,۱۶۰   صفحه
۰۱/۰۸ ۵,۹۵۰   کاربر ۱۲,۷۹۶   صفحه
۰۱/۰۷ ۵,۸۵۲   کاربر ۱۳,۲۴۰   صفحه
۰۱/۰۶ ۵,۸۸۰   کاربر ۱۴,۲۳۴   صفحه
۰۱/۰۵ ۷,۹۵۶   کاربر ۱۷,۳۴۵   صفحه
۰۱/۰۴ ۲,۷۶۴   کاربر ۷,۵۶۶   صفحه
۰۱/۰۳ ۲,۶۲۳   کاربر ۱۰,۱۵۷   صفحه
۰۱/۰۲ ۲,۵۹۸   کاربر ۴,۶۴۰   صفحه
۰۱/۰۱ ۲,۸۴۲   کاربر ۵,۱۵۴   صفحه
۱۲/۳۰ ۲,۲۷۳   کاربر ۴,۰۷۲   صفحه
۱۲/۲۹ ۳,۸۴۰   کاربر ۷,۴۹۷   صفحه
۱۲/۲۸ ۷,۲۴۷   کاربر ۱۷,۰۳۲   صفحه
۱۲/۲۷ ۴,۷۲۳   کاربر ۱۰,۱۷۳   صفحه
۱۲/۲۶ ۸,۵۳۳   کاربر ۲۰,۲۲۹   صفحه
۱۲/۲۵ ۱۷,۳۶۳   کاربر ۳۸,۰۲۳   صفحه
۱۲/۲۴ ۹,۱۱۲   کاربر ۱۸,۴۰۷   صفحه
۱۲/۲۳ ۸,۴۵۹   کاربر ۱۸,۲۶۱   صفحه
۱۲/۲۲ ۹,۱۵۹   کاربر ۲۰,۶۸۰   صفحه
۱۲/۲۱ ۸,۶۲۴   کاربر ۱۹,۴۰۱   صفحه
۱۲/۲۰ ۱۲   کاربر ۱۸   صفحه
۱۲/۱۹ ۲۶   کاربر ۱۵۴   صفحه
۱۲/۱۸ ۱۵   کاربر ۱۲۳   صفحه
۱۲/۱۷ ۰   کاربر ۰   صفحه
۱۲/۱۶ ۰   کاربر ۰   صفحه
۱۲/۱۵ ۰   کاربر ۰   صفحه
۱۲/۱۴ ۰   کاربر ۰   صفحه
۱۲/۱۳ ۰   کاربر ۰   صفحه
۱۲/۱۲ ۰   کاربر ۰   صفحه
ساعتتعداد بازدیددرصد بازدید

ساعت ۰ تا ۱
۱۳۰ ۱ %

ساعت ۱ تا ۲
۷۲ ۱ %

ساعت ۲ تا ۳
۶۰ ۱ %

ساعت ۳ تا ۴
۴۷ ۱ %

ساعت ۴ تا ۵
۴۸ ۱ %

ساعت ۵ تا ۶
۳۷ ۰ %

ساعت ۶ تا ۷
۵۴ ۱ %

ساعت ۷ تا ۸
۲۴۶ ۳ %

ساعت ۸ تا ۹
۸۱۱ ۹ %

ساعت ۹ تا ۱۰
۶۷۵ ۸ %

ساعت ۱۰ تا ۱۱
۸۴۸ ۱۰ %

ساعت ۱۱ تا ۱۲
۸۱۵ ۹ %

ساعت ۱۲ تا ۱۳
۷۵۲ ۹ %

ساعت ۱۳ تا ۱۴
۸۱۹ ۹ %

ساعت ۱۴ تا ۱۵
۵۲۱ ۶ %

ساعت ۱۵ تا ۱۶
۴۹۳ ۶ %

ساعت ۱۶ تا ۱۷
۵۵۸ ۶ %

ساعت ۱۷ تا ۱۸
۳۰۹ ۴ %

ساعت ۱۸ تا ۱۹
۳۹۵ ۵ %

ساعت ۱۹ تا ۲۰
۴۵۰ ۵ %

ساعت ۲۰ تا ۲۱
۱۱۶ ۱ %

ساعت ۲۱ تا ۲۲
۱۱۴ ۱ %

ساعت ۲۲ تا ۲۳
۱۳۰ ۱ %

ساعت ۲۳ تا ۲۴
۱۸۶ ۲ %
نام کشورتعداد بازدیددرصد بازدید
ZZZ
ZZZ
۶۷۵ ۲۹ %
IRN
IRN
۵۴۰ ۲۳ %
RUS
RUS
۴۹۳ ۲۱ %
EU
EU
۳۴۰ ۱۴ %
USA
USA
۱۶۹ ۷ %
FRA
FRA
۵۶ ۲ %
DEU
DEU
۱۶ ۱ %
ROM
ROM
۱۲ ۱ %
GBR
GBR
۹ ۰ %
JPN
JPN
۶ ۰ %
SEN
SEN
۵ ۰ %
FIN
FIN
۵ ۰ %
TUR
TUR
۴ ۰ %
BEL
BEL
۴ ۰ %
TWN
TWN
۴ ۰ %
CHN
CHN
۳ ۰ %
SRB
SRB
۲ ۰ %
CYP
CYP
۲ ۰ %
AUT
AUT
۲ ۰ %
THA
THA
۱ ۰ %
نام مرورگرتعداد بازدیددرصد بازدید
Firefox
Firefox
۷۲۱ ۳۱ %
Chrome
Chrome
۵۹۴ ۲۵ %
IE 8.0
IE 8.0
۲۸۳ ۱۲ %
IE 9.0
IE 9.0
۲۶۰ ۱۱ %
Other
Other
۱۳۳ ۶ %
IE 7.0
IE 7.0
۱۰۳ ۴ %
IE 6.0
IE 6.0
۷۵ ۳ %
Mozilla
Mozilla
۵۹ ۳ %
IE 10.0
IE 10.0
۵۷ ۲ %
IE 11.0
IE 11.0
۴۴ ۲ %
Safari
Safari
۲۴ ۱ %
Opera
Opera
۴ ۰ %
Edge
Edge
۰ ۰ %
سیستم عاملتعداد بازدیددرصد بازدید
Windows 7 ۱,۰۷۰ ۴۶ %
XP ۵۷۳ ۲۵ %
Other ۴۱۱ ۱۸ %
Windows 2003 ۱۲۵ ۵ %
Linux ۴۱ ۲ %
Windows 8 ۴۰ ۲ %
iOS ۲۴ ۱ %
Vista ۱۱ ۰ %
Android ۹ ۰ %
Windows 10 ۸ ۰ %
FreeBSD ۰ ۰ %
WebOS ۰ ۰ %
Windows Mobile ۰ ۰ %
کلمات جستجو شده 
older news google.com/url?sa=?q=how to ۱۴۶
مرخصی استعلاجی ۲۵
استعلاجی ۲۰
فرم قراردادکار ۱۸
فرم اعتراض ۱۳
غیبت ۱۳
بازخرید مرخصی ۱۱
فرم استخدام ۷
قانون تخلفات اداری ۶
قانون رسیدگی به تخلفات اداری ۶
آیین نامه رسیدگی به تخلفات اداری ۶
برگ دادخواست بدوی ۶
بازخریدی ۵
محاسبه مرخصی ۵
تخلفات اداری کارکنان دولت ۵
آیین نامه قانون کار ۵
تخلفات اداری ۵
مواد جامع قانون تخلفات اداری کارکنان دولت ۴
شرح جرائم کارکنان درقانون کار ۴
نحوه انتخاب نماینده سرپرستان ۴
رسیدگی به تخلفات ۴
اعتصاب ۴
بازخرید ۴
قراردادکار معین ۳
جرائم ومجازاتهای قانون کار ۳
تنزل شغلی ۳
محاسبه مرخصی استفاده نشده ۳
فرم تقاضا ۳
فرم دادخواست بدوی ۳
شمارتلفن کارگزینی بهزیستی کل کشور ۳
بندهای ماده 8 ۳
آیین نامه 18 تخلفات کشوری ۲
محاسبه بازخرید مرخصی ۲
غیبت غیر موجه ۲
فرم قراردادکارموقت ۲
مرخصی ۲
بازنشستگی نهاد ها ۲
حدود وظایف وتکالیف قانونی کارکنان دولت طبق قانون کار ۲
موادقانون تخلفات داداری ۲
آیا استنکاف ازدستورمراجع قضایی برای کارکنان دولت تخلف محسوب میشود ۲
عنوان جرائم مندرج درقانون کار ۲
شرخ تخلفات اداری کارکنان دولت وموسسات ۲
جرایم مندرج درقانون کار ۲
شرح وظایف کارکنان دولت وموسسات مشمول قانون کار ۲
اعتراض ۲
رسیدگی به تخلفات اداری کارمند اداره تعاون ۲
شیوه نامه فرم صدور رای و گردش کار ۲
ماده 74 ۲
فوق العاده شغل ۲
فرمهای مخصوص وزارت کار ۲