دوشنبه، ۹ اسفند ۱۳۹۵, ۱۴:۳۹
 
 
  • پیام های آموزشی

عنوان فایلتوضیح مختصر 
پیام شماره یک مفهوم تخلف اداری چیست؟ تخلف اداری عبارت است از ...
پیام شماره دو هیأت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان
پیام شماره سه هیأت های رسیدگی در صورت شکایت یا اعلام اشخاص ...
پیام شماره چهار عناوین تخلفات اداری
پیام شماره پنج عناوین تخلفات اداری
پیام شماره شش عناوین تخلفات اداری
پیام شماره هفت عناوین تخلفات اداری
پیام شماره هشت عناوین تخلفات اداری
پیام شماره نه عناوین تخلفات اداری
پیام شماره ده عناوین تخلفات اداری
پیام شماره یازده عناوین تخلفات اداری
پیام شماره دوازده شروع رسیدگی به پرونده
پیام شماره سیزده دفاعیه (بخش اول)
پیام شماره چهارده دفاعیه (بخش دوم)
پیام شماره پانزده ابلاغ رأی
پیام شماره شانزده مجازات ها (بخش اول)
پیام شماره هفده مجازات ها (بخش دوم)
پیام شماره هجده مجازات های قطعی و قابل پژوهش
پیام شماره نوزده هیأت های تجدید نظر (بخش اول)
پیام شماره بیست هیأت های تجدید نظر (بخش دوم)
پیام شماره بیست و یک ماده هفده قانون
پیام شماره بیست و دو اصلاح یا ابطال آراء قطعی
پیام شماره بیست و سه حق مراجعه به دیوان عدالت اداری
پیام شماره بیست و چهار حق مراجعه به هیأت عالی نظارت
 
کلیه حقوق این وب‌سایت متعلق به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی می‌باشد.