ارتباط با دبیرخانه هماهنگی هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان

نشانی :

تهران، خیابان آزادی، خیابان بهبودی، ابتدای نیایش غربی، کوچه ژاندارمری جنوبی، پلاک 4

ساختمان شماره  5  وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی،

طبقه دوم و سوم

  • تلفن :  64492263 - 64492536 - 021 
  • نمابر :  66580155 - 66580103 - 021
  •