منبع فایل 3 - نمایش فایل

سایر مقررات

PDF

۱۸ بهمن ۱۳۹۴

۲۶ مهر ۱۳۹۵

۴۴.۴ کیلوبایت

توضیح مختصر
فصل دهم
توضیحات

دستورالعمل رسیدگی به تخلفات اداری
(مصوب 4/8/1378 هیأت عالی نظارت)
فصل دهم ـ سایر مقررات
ماده 47ـ آثار و تاریخ اجرای رأی از تاریخ ابلاغ رأی قطعی به کارمند می‌باشد و تا آن زمان، وضعیت استخدامی وی حسب‌ قوانین و مقررات مربوط خواهد بود، مگر آنکه در اجرای ماده 13 قانون و تبصره 3 آن آماده به خدمت شده یا مرتکب تخلف ‌غیبت شده باشد.
ماده 48ـ هیأت‌های تجدیدنظر موظفند پرونده و وضعیت معیشتی افرادی را که در اجرای ماده 11 قانون، تقاضای برقراری ‌مستمری می‌کنند، بررسی نموده و در صورت واجد شرایط بودن نسبت به برقراری مقرری مذکور اقدام نمایند.
ماده 49ـ هر یک از وزارت خانه‌ها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی و دستگاه های مشمول قانون مکلفند در کلیه ساختمان های ‌موجود خود که محل مراجعه مردم و ارباب رجوع می‌باشد، صندوق خاصی جهت اعلام تخلف آنان نصب نمایند و اطلاعیه‌های لازم را در خصوص محل مراجعه و افراد پاسخگو و چگونگی دریافت و رسیدگی به تخلفات ارباب رجوع و مردم در معرض دید آنان قرار دهند. این صندوق ها هفته‌ای یک بار توسط هیأت باز و شکوائیه‌ها مورد بررسی قرار خواهد گرفت‌.
تبصره‌ ـ شکایات فاقد نام و نشانی و امضای شاکی قابل رسیدگی نخواهد بود.
ماده 50 ـ رسیدگی به پرونده‌هایی که قبل از اجرای این دستورالعمل به هیأت‌ها ارجاع و به آنها رسیدگی نشده یا در دست ‌رسیدگی است به ترتیب مقرر در این دستورالعمل صورت خواهد گرفت‌. این دستورالعمل مشتمل بر50 ماده و 23 تبصره در دویست و چهلمین جلسه مورخ 4/8/78 هیأت عالی نظارت تصویب‌ شده است، و برای کلیه هیأت ها لازم الاجرا می باشد.

اظهار نظر

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید