منبع فایل 3 - نمایش فایل

صدور رأی

PDF

۱۸ بهمن ۱۳۹۴

۲۶ مهر ۱۳۹۵

۴۴.۶ کیلوبایت

توضیح مختصر
فصل هشتم
توضیحات

دستورالعمل رسیدگی به تخلفات اداری
(مصوب 4/8/1378 هیأت عالی نظارت)
فصل هشتم ـ صدور رأی
ماده 41ـ انشاء و صدور رأی هیأت پس از رسیدگی در آخرین جلسه و در غیاب متهم صورت می‌گیرد و باید به امضاء هیأت برسد.
ماده 42ـ رأی صادره باید حاوی دلایل‌، مستندات و مواد قانونی که بر اساس آنها رأی صادر شده است‌، باشد. همچنین ‌هیأت‌ها موظفند قطعی یا قابل پژوهش بودن رأی و محل دریافت درخواست تجدیدنظر را در ورقۀ رأی درج نمایند.
ماده 43ـ موارد قصور از کیفیات مخفّفه مجازات محسوب خواهد شد.
ماده 44ـ اعمال مجازات شدیدتر نسبت به آرای غیر قطعی هیأت‌های بدوی یا آرای نقض شده توسط دیوان عدالت اداری‌ یا هیأت عالی نظارت مجاز نمی‌باشد مگر آنکه مستندات یا مدارک جدید غیر از موارد بررسی شده قبلی در رسیدگی های ‌مجدد بدست آید.
ماده 45ـ اصلاح یا تغییر آرای قطعی هیأت‌ها صرفاً در موارد زیر امکان ‌پذیر می باشد:
الف‌ ـ در مواردی که هیأت صادر کننده رأی به اکثریت آراء تشخیص دهد که مفاد حکم صادر شده از نظر موازین قانونی (به ‌لحاظ شکلی یا ماهوی‌)مخدوش می‌باشد.
ب‌ ـ هرگاه تخلف کارمند عنوان یکی از جرایم مندرج در قانون مجازات اسلامی را نیز داشته باشد و مرجع قضایی حکم ‌برائت وی را صادر نماید و هیأت با اکثریت آراء نظر بر اصلاح یا تغییر رأی خود داشته باشد.
تبصره ـ در هر صورت در موارد مندرج در بندهای الف و ب این ماده این امر باید به تأیید هیأت عالی نظارت رسیده باشد.

اظهار نظر

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید