منبع فایل 3 - نمایش فایل

توقف رسیدگی یا اجرای رأی قطعی صادره

PDF

۱۸ بهمن ۱۳۹۴

۲۶ مهر ۱۳۹۵

۴۲ کیلوبایت

توضیح مختصر
فصل هفتم
توضیحات

دستورالعمل رسیدگی به تخلفات اداری
(مصوب 4/8/1378 هیأت عالی نظارت)
فصل هفتم ـ توقف رسیدگی یا اجرای رأی قطعی صادره
ماده 37ـ فوت متهم موجب توقف رسیدگی و صدور رأی می‌گردد.
ماده 38ـ هرگاه کارمند قبل از انقضاء مهلت تجدیدنظر فوت نماید پرونده مختومه و حالت استخدامی وی از تاریخ فوت به ‌حالت قبل از صدور رأی برمی‌گردد و رأی هیأت بدوی هیچ گونه تأثیری در وضعیت وی نخواهد داشت‌.
ماده 39ـ در صورتی که کارمند متخلف در حالتی از حالت های استخدامی باشد که اجرای فوری رأی قطعی درباره وی ممکن‌ نباشد، مراتب به هیأت عالی نظارت گزارش شده و رأی صادر شده نیز به محض حصول امکان اجرا خواهد شد.
ماده 40ـ در صورتی که کارمند در طول تحمل مجازات های بندهای "ج‌"د" و "ز" ماده ‌9 قانون فوت شود، اعمال مجازات های ‌یاد شده متوقف شده و حالت استخدامی کارمند از زمان فوت به حالت قبل از تعیین مجازات اعاده می‌شود.
تبصره ـ در احتساب حقوق وظیفه وراث کارمندان موضوع این ماده‌، مجازات های اعمال شده منظور نخواهد شد.

اظهار نظر

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید