منبع فایل 3 - نمایش فایل

مدت رسیدگی

PDF

۱۸ بهمن ۱۳۹۴

۲۶ مهر ۱۳۹۵

۴۵.۹ کیلوبایت

توضیح مختصر
فصل ششم
توضیحات

دستورالعمل رسیدگی به تخلفات اداری
(مصوب 4/8/1378 هیأت عالی نظارت)
فصل ششم ـ مدت رسیدگی
ماده 32ـ تحقیقات مقدماتی و تکمیل پرونده جهت طرح در هیأت باید سریع و در کوتاه ترین مدت ممکنه انجام شود.
ماده 33ـ حداکثر مدت رسیدگی هر هیأت به پرونده متهم از تاریخ ارجاع یا وصول پرونده یا اعلام اتهام تا زمان صدور رأی ‌سه ماه می‌باشد و هیأت‌ها موظفند ترتیبات لازم را در این زمینه اتخاذ نمایند.
تبصره 1ـ در موارد خاص که رسیدگی نیازمند مدت بیشتری باشد، حداکثر یک ماه به مهلت مقرر در این ماده افزوده ‌می‌گردد، لکن در این قبیل موارد، مراتب و ادله لازم باید حسب مورد به اطلاع نماینده موضوع ماده 34 آیین‌نامه اجرایی برسد.
تبصره 2ـ عدم رسیدگی هیأت‌ها در مهلت مقرر سهل انگاری محسوب شده و موضوع بر اساس ماده ‌22 قانون، قابل پیگیری ‌خواهد بود.
تبصره 3ـ تاریخ شروع رسیدگی به تخلفاتی که از طریق صندوق موضوع ماده 49 این آیین‌نامه واصل می‌گردد، از زمان ثبت ‌در دفاتر هیأت‌ها خواهد بود.
ماده 34ـ در مورد پرونده‌هایی که فوریت داشته باشد، همچنین رسیدگی‌هایی که به دنبال گزارش های سازمان بازرسی کل‌کشور یا دفاتر بازرسی و پاسخگویی به شکایات صورت می‌گیرد، هیأت موظف است خارج از نوبت به آنها رسیدگی نموده و رأی لازم را صادر نماید.
تبصره ـ تشخیص فوریت امر در غیر از اعلامات سازمان بازرسی کل کشور با بالاترین مقام دستگاه ذیربط یا نماینده موضوع‌ ماده 34 آیین‌نامه اجرایی می‌باشد.
ماده 35ـ مواعدی را که قانون رسیدگی به تخلفات اداری یا آیین‌نامه اجرایی آن یا این دستورالعمل تعیین نموده است، چنانچه ‌روز آخر موعد مصادف با روز تعطیل ادارات باشد، روز آخر موعد، اولین روز کاری اداری بعد از تعطیل خواهد بود.
ماده 36ـ در احتساب مهلت‌های مقرر، روز ابلاغ و اعلام جزء مدت محسوب نمی‌شود.

اظهار نظر

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید