منبع فایل 3 - نمایش فایل

شروع به رسیدگی

توضیح مختصر
فصل سوم
توضیحات

دستورالعمل رسیدگی به تخلفات اداری
(مصوب 4/8/1378 هیأت عالی نظارت)
فصل سوم ـ شروع به رسیدگی
ماده 18ـ هیأت‌های بدوی یا تجدیدنظر در صورت شکایت یا اعلام اشخاص اعم از ارباب رجوع، مردم یا کارمندان‌، مدیران‌، سرپرستان اداری‌، بازرسان هیأت عالی نظارت‌، مقامات و اشخاص مندرج در مواد 12و17 قانون‌، دفاتر بازرسی و پاسخگویی به شکایات‌، سازمان بازرسی کل کشور و همچنین در موارد نقض رأی توسط دیوان عدالت اداری یا هیأت عالی‌نظارت، حسب مورد شروع به رسیدگی می‌نمایند.
تبصره 1ـ رعایت سلسله مراتب اداری در اعلام تخلف به هیأت لازم نیست‌.
تبصره 2ـ انصراف شاکی یا اعلام کننده‌، مانع رسیدگی هیأت نخواهد بود.

اظهار نظر

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید