منبع فایل 3 - نمایش فایل

تخلفات اداری

PDF

۱۷ بهمن ۱۳۹۴

۲۶ مهر ۱۳۹۵

۳۹.۸ کیلوبایت

توضیح مختصر
فصل دوم
توضیحات

قانون رسیدگی به تخلفات اداری
فصل دوم ـ تخلفات اداری
ماده 8- تخلفات اداری به قرار زیر است:
1. اعمال و رفتار خلاف شئون شغلی یا اداری
2. نقض قوانین و مقررات مربوط
3. ایجاد نارضایتی در ارباب رجوع یا انجام ندادن یا تأخیر در انجام امور قانونی آنها بدون دلیل
4. ایراد تهمت و افترا، هتک حیثیت
5. اخاذی
6. اختلاس
7. تبعیض یا اعمال غرض یا روابط غیراداری در اجرای قوانین و مقررات نسبت به اشخاص
8. ترک خدمت در خلال ساعات موظف اداری
9. تکرار در تأخیر ورود به محل خدمت یا تکرار خروج از آن بدون کسب مجوز
10. تسامح در حفظ اموال و اسناد و وجوه دولتی، ایراد خسارات به اموال دولتی
11. افشای اسرار و اسناد محرمانه اداری
12. ارتباط و تماس غیرمجاز با اتباع بیگانه
13. سرپیچی از اجرای دستورهای مقام های بالاتر در حدود وظایف اداری
14. کم کاری یا سهل انگاری در انجام وظایف محول شده
15. سهل انگاری رؤسا و مدیران در ندادن گزارش تخلفات کارمندان تحت امر
16. ارائه گواهی یا گزارش خلاف واقع در امور اداری
17. گرفتن وجوهی غیر از آنچه در قوانین و مقررات تعیین شده یا اخذ هرگونه مالی که در عرف رشوه خواری تلقی می شود
18. تسلیم مدارک به اشخاصی که حق دریافت آن را ندارند یا خودداری از تسلیم مدارک به اشخاصی که حق دریافت آن را دارند
19. تعطیل خدمت در اوقات مقرر اداری
20. رعایت نکردن حجاب اسلامی
21. رعایت نکردن شئون و شعائر اسلامی
22. اختفاء، نگهداری، حمل، توزیع و خرید و فروش مواد مخدر
23. استعمال یا اعتیاد به مواد مخدر
24. داشتن شغل دولتی دیگر به استثنای سمت های آموزشی و تحقیقاتی
25. هر نوع استفاده غیرمجاز از شئون یا موقعیت شغلی و امکانات و اموال دولتی
26. جعل یا مخدوش نمودن و دست بردن در اسناد و اوراق رسمی یا دولتی
27. دست بردن در سؤالات، اوراق، مدارک و دفاتر امتحانی، افشای سؤالات امتحانی یا تعویض آنها
28. دادن نمره یا امتیاز، بر خلاف ضوابط
29. غیبت غیرموجه به صورت متناوب یا متوالی
30. سوء استفاده از مقام و موقعیت اداری
31. توقیف، اختفاء، بازرسی یا بازکردن پاکت ها و محمولات پستی یا معدوم کردن آنها و استراق سمع بدون مجوز قانونی
32. کارشکنی و شایعه پراکنی، وادار ساختن یا تحریک دیگران به کارشکنی یا کم کاری و ایراد خسارت به اموال دولتی و اعمال فشارهای فردی برای تحصیل مقاصد غیر قانونی
33. شرکت در تحصن، اعتصاب و تظاهرات غیر قانونی، یا تحریک به برپایی تحصن، اعتصاب و تظاهرات غیر قانونی و اعمال فشارهای گروهی برای تحصیل مقاصد غیر قانونی
34. عضویت در یکی از فرقه های ضاله که از نظر اسلام مردود شناخته شده اند
35. همکاری با ساواک منحله به عنوان مأمور یا منبع خبری و داشتن فعالیت یا دادن گزارش ضد مردمی
36. عضویت در سازمان هایی که مرامنامه یا اساسنامه آنها مبتنی بر نفی ادیان الهی است یا طرفداری و فعالیت به نفع آنها
37. عضویت در گروه های محارب یا طرفداری و فعالیت به نفع آنها
38. عضویت در تشکیلات فراماسونری

اظهار نظر

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید